zapsaná v OR oddíl B, vložka 1208                 

vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem 

Nad Opatovem 2140

149 00 Praha, Chodov                                       

IČO: 25 40 47 17

DIČ: http://www.vett-as.cz/

CZ - 25 40 47 17

mob: 602 436 390

vett@vett-as.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránky firmy Vett a.s. jsou v rekonstrukci,

zatím jsou pro Vás zobrazeny některé dokumenty ke kauze Vett a.s. a Česká Lípa

 

Dopis starostky ze dne 19.3.2007 ohledně čerpání dotace na obnovu vozového parku MHD

 

Vyjádření k současnému postupu města Česká Lípa při vyplácení záloh na provoz MHD;

Vyjádření k dopisu ze dne 19.3.2007

 

 

1.otevřený dopis zastupitelům v České Lípě od předsedy představenstva Františka Homolky ze dne 26.2.2008

2.otevřený dopis zastupitelům v České Lípě od předsedy představenstva Františka Homolky ze dne 18.5.2009

Opakovaná výzva k ukončení provozování MAD v České Lípě zasláno paní starostkou Hanou Moudrou

 

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci

„Programu podpora obnovy vozidel městské hromadné dopravy a veřejné linkové dopravy na rok 2006“

 

Potvrzení o uzavření smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti městu Česká Lípa, na provozování městské autobusové dopravy na dobu určitou

od 1.7.2003 do 30.6.2013

 

Potvrzení dotace 2004

Potvrzení dotace 2005

Smlouva o poskytnutí dotace na nákup autobusu rok 2004

Smlouva o poskytnutí dotace na nákup autobusu rok 2005

Smlouva o poskytnutí dotace na nákup autobusu rok 2006

 

                                         Dohoda o financování

    závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti

                                   města Česká Lípa v roce 2007

                  uzavřená níže uvedeného dne v návaznosti na smlouvu

       o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti

                                   města Česká Lípa    ze dne 1.3.2002

 

ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA FINANCÍ

č.j. MF-35053/2013/16-1838

V Praze dne 21. února 2013